en

Programma


Lasīt vairāk

SASIETĀS MĒLES: Saruna par iznīcināto valodu likteni


Sākot ar kurdu iedzīvotāju militāru apspiešanu Turcijā, Sīrijā, Irākā un Irānā un beidzot ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, valodas politika bijusi centrālais jautājums daudzos vardarbīgos konfliktos, kas šobrīd plosās pasaulē. Šķiet, ka līdz ar daudznacionālo impēriju – gan Osmaņu impērijas, gan Padomju Savienības – sabrukuma un monoetnisko nacionālo valstu izveidošanos valoda kļuvusi par galveno iedzīvotāju politiskās un kultūras kontroles instrumentu. Dažas valodas oficiāli sankcionētas, bet citas skaustas vai aizliegtas pavisam. Šī vardarbība ietekmē ne tikai dzīvo paaudzi; tā kā valodas attīstība ir paaudžu paaudzes process, kas var ilgt simtiem gadu, valodas iznīcināšana izdzēš arī to, kas palicis no iepriekšējām paaudzēm. Kā rakstīja Valters Benjamins: “... pat mirušie nebūs pasargāti no ienaidnieka, ja viņš uzvarēs.”

Vēstures valodniece Olga Olina un mākslinieks Antons Vidokle diskutēja par valodas politiku jaunās filmas “Gilgameš: tā, kura redzēja dzīles”, kas 2023. gada vasarā tika uzņemta Turcijā kurdu valodā, kā arī “Apklusinātās mēles: apspiesto valodu laika grafiks”, ko viņi kopīgi izstrādājuši izstādei.


Olga Olina ir poliglote, valodas vēsturniece un pamatiedzīvotāju un minoritāšu valodu aizstāve. Pašlaik viņa apgūst desmito mūsdienu un desmito seno valodu. Olga pasniedz sanskritu Berlīnes Humbolta universitātē un piedalās dažādos pētniecības projektos, kuru mērķis ir izprast nepietiekami pētītas valodas, piemēram, furu un Jukatekas maiju valodas. Viņa veikusi lingvistisko izpēti un līdzveidojusi Apklusināto mēļu laika grafiku.

Antons Vidokle ir mākslinieks, režisors, pasniedzējs un mākslas žurnāla “E-flux” dibinātājs un redaktors,dzīvo Ņujorkā un Berlīnē. Studējis gleznošanu Padomju Savienībā, 1981. gadā kopā ar vecākiem emigrējis uz ASV, kur turpināja mākslasstudijas Vizuālās mākslas skolā Ņujorkā. Daudzu nozīmīgu starp-tautisku projektu autors un līdzautors,starp kuriem var minēt īstermiņamākslas izglītības programmu “Unitendnationsplaza”. 2008. gadākopā ar Džulietu Arandu dibinātoplatformu Laika / Banka, kur mākslinieki, rakstnieki unkuratori var atbalstīt viens otru,daloties ar laiku un prasmēm, ne naudu. Daudzu starptautiski atzītu filmu autors.