...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Garumzīme
2018–2019
Instalācija telpā (foto, objekti). Papīrs, digitālā krāsu druka
Dažādi izmēri


Romanam Korovinam (1973) raksturīgais izteiksmes veids ir atpazīstams neatkarīgi no medija, kurā viņš strādā. Viņa mākslinieciskās izteiksmes arsenālā ietilpst glezniecība, fotogrāfija un video; ekspozīcijās raksturīga arī no vides izrietoša tēlniecība asemblāžas un redīmeida tehnikā, kā arī in situ zīmējumi un uzraksti. Māksliniekam raksturīga tuvējā apkārtnē esošu ikdienišķu lietu un priekšmetu fiksācija, it kā nenopietns, reizēm absurds sadzīvisku situāciju tvērums. Iegūtie attēli tiek grupēti pāros un kopās, kopas – sekvencēs, radot jaunas nozīmes savstarpējā mijiedarbībā. Tajās robeža starp reālo un ireālo izplūst, paverot telpu iztēlei.


“Garumzīme” ir telpiska instalācija – par zīmju un simbolu poētisko iedabu. Mākslinieka vēlme ir atgriezties sākuma stāvoklī, kurā fiksētu simbolu un zīmju uzlūkošana ir iespējama ar nevainīgu un atvērtu skatu, it kā ieraugot tos pirmo reizi. Tas ļauj uztvert šos elementus cilvēciskā dimensijā, nevis kā kaut ko politiski konfrontētu un tāpēc neaizskaramu. Ir pasaulīgi attēli, kuros tiek dokumentēta cilvēka eksistence un raksturotas tā darbības, bet eksistē arī cita līmeņa tēli, kuri var tik pielīdzināti ikonām. Tiem nav obligāti jābūt nopietniem; tie var būt smieklīgi, poētiski, dramatiski vai emocionāli. Galvenais mākslinieka vēstījums: uz pasauli var paskatīties arī citā līmenī un ar mīlestību.


romankorovin.com