...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Laiks, ko mēs zaudējām
2017

HD/DV video, 15"


Vladimira Tomiča (1980) mākslas filmas iederas tiklab laikmetīgās mākslas, kā eksperimentālā dokumentālā kino jomā. Viņa darbu pamattēmas aplūko izteikti universālus un cilvēciskus saspīlējumus, to vidū spriedzi starp indivīda identitāti un mainīgo sabiedrības struktūru. Tomiča mākslas pamatā vienmēr ir viņa personiskā pieredze vai arī empātiski izjusti nepastarpināti novērojumi. Tomičs nāk no Sarajevas – Bosnijas un Hercegovinas. Viņš ar izcilību absolvējis Dānijas Karalisko Mākslas akadēmiju un šobrīd dzīvo un strādā Kopenhāgenā.

1995. gada novembrī – laikā, kad noslēdzās bruņotais konflikts Bosnijā un Hercegovinā, – vairāk nekā trīs miljoni konfliktā iesaistītā reģiona cilvēku bija zaudējuši mājas. Daudzus karš bija nošķīris no viņu ģimenes locekļiem, un šī nošķirtība turpinājās, arī laikam ejot uz priekšu. Šo apstākļu dēļ kāds apbedīšanas birojs Sarajevā sāka sniegt tiešsaistes pakalpojumus bosniešiem, kas dzīvo ārzemēs un nevar apmeklēt radinieka bēres. Konkrētā indivīda un visu iesaistīto paaudžu radinieku gabalos sarautā realitāte šajā video tiek atspoguļota neitrāli un emocionāli diskrēti, neskatoties uz dramatisko vēsturi, kas ir tās pamatā.


vladimirtomic.com